Audio Service of Springbok Radio.
Klankdiens van Springbokradio. 


E-MAIL  / E-POS:                               [email protected]

                                            

SCHEDULE / SKEDULE

(SA Standard Time  / SA Standaardtyd - SAST UTC +2)WEEK SERVICE / WEEK DIENS

MONDAY (6am) - FRIDAY (6am) / MAANDAG (6vm) - VRYDAG (6vm)


06H00 - 14H00 - 22H00     

ANNOUNCEMENTS & SCHEDULES / AANKONDIGINGS & SKEDULES


06H04 - 14H04 - 22H04 

A WORD IN YOUR EAR


06H15 - 14H15 - 22H15 

33 HALF MOON STREET


06H45 - 14H45 - 22H45

QUARTER HOUR DRAMA SERIAL


07H00 - 15H00 - 23H00   

QUARTER HOUR THRILLER SERIAL


07H15 - 15H15 - 23H15   

KWARTIER AFRIKAANSE VERVOLGVERHAAL


07H30 - 15H30 - 23H30    

KWARTIER AFRIKAANSE VERVOLGVERHAAL


07H45 - 15H45 - 23H45     

KLANK IN GESKIEDENIS


08H00 - 16H00 - 00H00    

YESTERPLAYS


08H30 - 16H30 - 00H30    

SPRINGBOK 930 DOSSIER


09H00 - 17H00 - 01H00   

THE BLACK MUSEUM


09H30 - 17H30 - 01H30    

HIGH ADVENTURE


10H00 - 18H00 - 02H00    

SCI FI THEATRE


10H30 - 18H30 - 02H30   

COMEDY PLAYHOUSE


11H00 - 19H00 - 03H00 

RADIO THEATRE


12H00 - 20H00 - 04H00   

THE BEST OF KEEP IT COUNTRY


12H30 - 20H30 - 04H30 

QUARTER HOUR CRIME SERIAL


12H45 - 20H45 - 04H45  

THE AVENGERS


13H00 - 21H00 - 05H00

THE MEN FROM THE MINISTRY


13H30 - 21H30 - 05H30

TAXIWEEKEND SERVICE / NAWEEK DIENS

FRIDAY (6am) - MONDAY (6am) / VRYDAG (6vm) - MAANDAG (6vm)


06H00 - 14H00 - 22H00

ANNOUNCEMENTS & SCHEDULES / AANKONDIGINGS & SKEDULES


06H04 - 14H04 - 22H04 

SHORT COMEDY SERIES


06H10 - 14H10 - 22H10

OUR CHANGING WORLD


06H15 - 14H15 - 22H15  

QUARTER HOUR DRAMA SERIAL


06H30 - 14H30 - 22H30

QUARTER HOUR DRAMA SERIAL


06H45 - 14H45 - 22H45

QUARTER HOUR CLASSIC SERIAL


07H00 - 15H00 - 23H00

SQUAD CARS


07H30 - 15H30 - 23H30

GUNSMOKE


08H00 - 16H00 - 00H00

KWARTIER AFRIKAANSE VERVOLGVERHAAL


08H15 - 16H15 - 00H15

KWARTIER AFRIKAANSE VERVOLGVERHAAL


08H30 - 16H30 - 00H30

KLANK IN GESKIEDENIS


08H45 - 16H45 - 00H45

SPRINGBOK LIBRARY OF THE AIR


09H15 - 17H15 - 01H15

SPRINGBOK 930 DOSSIER


09H45 - 17H45 - 01H45

OFFICE WIFE


10H00 - 18H00 - 02H00

SPRINGBOK DOCUMENTARY


10H30 - 18H30 - 02H30 

MUSIC OR VARIETY SERIES


11H00 - 19H00 - 03H00 

VARIETY OR QUIZ SERIES


11H30 - 19H30 - 03H30

THE SHADOW


12H00 - 20H00 - 04H00

CLAUDIA


12H15 - 20H15 - 04H15 

THE AVENGERS


12H30 - 20H30 - 04H30

SUSPENSE


13H00 - 21H00 - 05H00

THE CREAKING DOOR


13H30 - 21H30 - 05H30

COMEDY THEATRE


************************************************************************************************************************************

WE OFFER 2 x 8 HOUR SCHEDULES. THE FIRST FROM MONDAY 6AM (SAST) TO FRIDAY 6AM (SAST)(WEEK SERVICE) & FROM FRIDAY 6AM (SAST) TO MONDAY 6AM (SAST) (WEEKEND SERVICE). THE SCHEDULE IS REPEATED 24 HOURS A DAY.


ONS BIED 2 x 8 UUR SKEDULES. DIE EERSTE VAN MAANDAG 6VM (SAST) TOT VRYDAG 6VM (SAST)

(WEEK DIENS) & VAN VRYDAG 6VM (SAST) TOT MAANDAG 6VM (SAST) (NAWEEK DIENS). DIE SKEDULE WORD HERHAAL 24 UUR PER DAG.

************************************************************************************************************************************

c) SRPS, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 2002-2021